MUHAMMAD YUNUS

Uluslararası Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik Merkezi

Kaynaklar

1. Yoksulluğun Olmadığı Bir Dünyaya Doğru
    Muhammed Yunus
    Çeviren: Gülden Şen
    Doğan Kitap, Eylül 1999

2. Sosyal İşletme Kurmak
    Muhammed Yunus, Karl Weber
    Çeviren: Ahmet Nebil İmre
    Doğan kitap, Mart 2012