MUHAMMAD YUNUS

Uluslararası Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik Merkezi

Mikrofinans Nedir?

Mikrofinans

Muhammed Yunus’a Nobel Ödülü’nü getiren Grameen Projesi, dünya çapında en bilinen mikrokredi uygulamasıdır. Mikrofinans, mikrokredi, mikrosigorta, mikrotasarruf gibi uygulamalarının yer aldığı genel bir kavramdır.

Bütün insanlar gibi yoksul ya da toplum içinde dezavantajlı konumdaki insanlar da, malvarlığı sahibi olmak, tüketimi stabilize etmek ve kendilerini risklere karşı korumak için çok çeşitli finansal araç ve enstrümanlara gereksinim duyarlar. İşte mikrokredi, bu kişilerin üretici faaliyetlere girişmelerine veya küçük işletmelerini büyütmelerine yardımcı olmak amacıyla onlara çok küçük meblağlarda kredi açılması ve verilmesi anlamına gelir.

Zamanla, geleneksel resmi finans kuruluşlarına erişim olanağı bulunmayan yoksulların çeşitli farklı finans ürünlerine gereksinim duydukları anlaşıldıkça, mikrofinans kapsamı, daha geniş bir hizmet yelpazesini (kredi, tasarruf, sigorta, vb.) içerecek şekilde genişlemiştir. Mikrofinans, dünya çapında yoksullukla mücadelede alışılagelmiş yöntemlerinin dışında, piyasa şartlarına bütünleşmiş bir yöntem olarak özellikle karşılıksız para yardımından daha etkili olarak ortaya çıkmıştır. Bu yöntemin daha etkili olmasının nedenlerinden biri, borç verilen paranın geri alındıktan sonra bir başkasına borç olarak verilmesi ile aynı paranın defalarca ve birden çok insana yardım için kullanılabiliyor olmasıdır. İkinci bir neden ise, düzgün şartlarda edinilen bu kredilerin geri ödeme gerekliliği sebebiyle borçluları çalışmaya, kendi işlerini kurmaya yönlendirerek iş tecrübesi edinmelerine, kendilerini geliştirmiş donanımlı ve ehil bireyler olmaları yolunda motive etmektedir.