MUHAMMAD YUNUS

Uluslararası Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik Merkezi

Misyon ve Vizyon

İstanbul Okan Üniversitesi Yunus Merkezi uygulamalı araştırma, danışmanlık hizmetleri ve üst düzey yönetici eğitimleri alanında uzmanlık merkezi olmayı amaçlamaktadır. Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilikle ilgili bilgi düzeyini artırmak, fakirliğe neden olan konulara çözüm üreten mekanizmanın kurulması, çalışması ve yayılmasını hedeflemektedir .

İstanbul Okan Üniversitesi Yunus Merkezi Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik konusunda akademik bir kültür ve alışkanlık yaratmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda;

  • Sosyal Girişimcilik konusunda uluslararası kapsamda araştırmalara katılacak ve yön verecek,
  • Sosyal Girişimcilik konusunda akademisyen ve öğrencilerin katılacağı projeler geliştirecek,
  • Öğrencilere sosyal işletmecilik konusunda çalışabilecekleri ve fikir üretebilecek fiziksel alanlar konusunda destek sağlayacaktır.

İstanbul Okan Üniversitesi Yunus Merkezi kendini, Türkiye’de öncülüğünü üstlendiği “Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik” alanında bağımsız ve açık bir platform olarak görmekte, verdiği eğitimler ve öncülüğünü yaptığı projeler sayesinde fakirliğe son vermeyi hedeflemektedir.  

Genel  akademik kanının aksine sosyal iş planları için bir inkübatör olarak hareket edecektir.  İletişim tabanlı bilginin üretimini kolaylaştıracak ve hem erkekler hem de kadınlar için çeşitli fırsatlar sağlayacaktır. 

İstanbul Okan Üniversitesi Yunus Merkezi Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik konusunda işadamları, üst düzey yöneticiler, akademisyenler, politikacılar, genç girişimciler ve sosyal aktivistler gibi grupların referans merkezi olmayı hedeflemektedir.